Πρόκειται για τις σταθερές συναντήσεις ανάμεσα στον θεραπευτή και στον θεραπευόμενο (η συχνότητα ορίζεται με βάση ποικίλους παράγοντες, αλλά ως επί τω πλείστω πρόκειται για θεραπεία σε εβδομαδιαία βάση) προκειμένου μέσω της συζήτησης και της θεραπευτικής σχέσης που θα αναπτυχθεί ο θεραπευόμενος να επεξεργαστεί θέματα που τον απασχολούν ή καταστάσεις που αντιμετωπίζει και τον δυσκολεύουν. Τέτοια θέματα μπορεί να είναι η κατάθλιψη, οι κρίσεις πανικού, διαταραχές προσωπικότητας, μετατραυματικό στρες, διαπροσωπικές σχέσεις, απώλεια/πένθος, διαζύγιο κτλ.

Γραφείο Αθήνας: Λ. Αλεξάνδρας 158Α (μετρό Αμπελόκηποι), Τ.Κ. 11471

Τηλέφωνο: 6978798298