Οι συναντήσεις που αφορούν την ομαδική ψυχοθεραπεία έχουν προκαθορισμένο αριθμό, πραγματοποιούνται  σε σταθερή βάση και η συχνότητά τους μπορεί να είναι είτε εβδομαδιαία είτε δεκαπενθήμερη ανάλογα με τη φύση της ομάδας. Η ομάδα απαρτίζεται από 5-10 άτομα τα οποία μπορεί να έχουν κοινούς προβληματισμούς (π.χ. ομάδα γονέων, φροντιστές ατόμων με άνοια κτλ.) είτε όχι (π.χ. ομάδα αυτογνωσίας) ανάλογα με το θέμα που θα τεθεί. Μέσω της ομαδικής ψυχοθεραπείας δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να εργαστούν πάνω στο θέμα που τους απασχολεί με ομαδικό τρόπο μέσω αλληλεπίδρασης και δραστηριοτήτων, να βοηθηθούν από τα μέλη αλλά και να τα  βοηθήσουν επίσης.Ενα από τα προνόμια της ομαδικής ψυχοθεραπείας έγκειται στο χαμηλότερο κόστος που καταβάλλει το κάθε άτομο έναντι της ατομικής ψυχοθεραπείας με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο επιτεύξιμο για ορισμένους να συμμετέχουν και να βοηθηθούν.

Γραφείο Αθήνας: Λ. Αλεξάνδρας 158Α (μετρό Αμπελόκηποι), Τ.Κ. 11471

Τηλέφωνο: 6978798298