Στις περιπτώσεις που κάποιος παρουσιάζει ελλείμματα στις γνωστικές λειτουργίες (μνήμη, προσοχή, επίλυση προβλημάτων, ομιλία, προσανατολισμός κλπ) παρέχεται εξειδικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων προκειμένου να αποκατασταθούν οι προαναφερθείσες δυσκολίες. Τα γνωστικά ελλείμματα μπορούν να παρουσιαστούν λόγω άνοιας, εγκεφαλικού επεισοδίου, κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης κλπ. Πολλές φορές από το πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης επώφελουνται προληπτικά όσοι παρατηρούν να εμφανίζουν κενά μνήμης ή έχουν κληρονομικό ιστορικό Alzheimer.

Γραφείο Αθήνας: Λ. Αλεξάνδρας 158Α (μετρό Αμπελόκηποι), Τ.Κ. 11471

Τηλέφωνο: 6978798298